Điều kiện bảo hành sản phẩm

Điều kiện bảo hành phải đảm bảoCác trường hợp không được bảo hành
Phiếu bảo hành không được tẩy xóa, phải còn hiệu lực thời hạn bảo hành, và đặc biệt phải có dấu đóng từ nhà sản xuất. Nước cung cấp cho máy năng lượng phải đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ y tế QCVN 02: 2009/BYT (nước không lẫn tạp chất, nước sau khi lọc hoặc nước máy).Nước không đạt tiêu chuẩn của Bộ y tế QCVN02: 2009/BYT
Phiếu bảo hành có nội dung không hợp lệ, bị tẩy xóa, sửa đổi nội dung
Sản phẩm không do lỗi từ nhà sản xuất: tự động di dời, bị va đập, móp, bể
Sản phẩm sử dụng sai mục đích, không đứng theo hướng dẫn từ nhà sản xuất
Vị trí lắp đặt máy không còn phù hợp, bị che khuất
Sản phẩm không phải do CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG sản xuất.
Sản phẩm ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc tác động của ngoại lực